VIP Medlemmer Login


Log på
 
Ordforklaring
Ordforklaring I håbet om at hjælpe til med at udrydde misforståelser, når det gælder ord, ordsprog og vendinger indenfor sikkerhedsbranchen har vi lavet en alfabetisk oversigt over flere ord, der bruges i hverdag i branchen.

AIA-anlæg
Automatisk Indbrudsalarmanlæg.

Alarmoverførsel
Alarmoverførsel er signaloverførsel via f.eks. telenettet til kontrolcentral. En signaloverførsel kan være uovervåget samt sabotageovervåget med eller uden identifikation af afsenderen.

Bevægelsesdetektor
Bevægelsesdetektor er en systemdel, der registrerer en tilstandsændring i et rum eller på en flade.

BLÅ klasse
BLÅ klasse er en F&P-registreret sikringsenhed, der giver så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at have en standsende effekt ved gennembrydnings-/ oplukningsforsøg.

Centraludstyr
Centraludstyr er den del af et AIA-anlæg, der modtager og viderebringer signaler fra det øvrige udstyr.

F&P
Forsikring & Pension er forsikringsselskabernes og de tværgående pensionskassers erhvervsorganisation i Danmark.

Adresse:
Forsikringens Hus
Amaliegade 10
1256 København K
Tlf. 33 43 55 00 / Fax 33 43 55 01
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

F&P's Sikringskatalog
F&P's Sikringskatalog kan downloades på brancheorganisationens hjemmeside.
www.fpsikring.dk

Forbikobling
Forbikobling er en nøgle-/kodekontakt, der undertrykker alarmsignalet i et AIA-anlæg, så man kan nå hen og frakoble centraludstyret, uden at alarmen går i gang.

Grænseflade
Grænseflade er de flader, der omslutter og beskytter de forsikrede ting. En grænseflade kan være en mur, en væg, et gulv, et tag, et vindue eller en dør samt top, bund, dør og sider i en værdiopbevaringsenhed.

GRØN klasse
GRØN klasse er en F&P-registreret sikringsenhed, der giver så stor modstand mod indbrudsforsøg og derfor kan antages at være hindrende ved gennembrydnings-/ oplukningsforsøg.

GUL klasse
GUL klasse er en F&P-registreret sikringsenhed, der giver så stor modstand mod indbrudsforsøg og derfor kan antages at have en hæmmende effekt ved gennembrydnings-/ oplukningsforsøg.

Låseenhed
Låseenhed består af en lås, en låsecylinder, et langskilt, et slutblik eller en hængelås og et beslag.

Kontrolcentral
Kontrolcentral er en modtagecentral, der er godkendt af Rigspolitichefen, og som behandler alarmsignaler fra f.eks. AIA-anlæg.

Programmet
Software.

RØD klasse
RØD klasse er en F&P-registreret sikringsenhed, der giver så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være sikker ved gennembrydnings-/oplukningsforsøg.

Sikringsenhed
Sikringsenhed er f.eks. en lås eller et deponeringsskab, der er egnet til at fungere som sikringsforanstaltning mod indbrudstyven.

Skudrigel
Skudrigel er en låseenhed. Den består af et beslag med et slutblik. Bruges skudriglen til udvendig aflåsning, skal der også bruges en hængelås.

Større åbning
Større åbning betragtes som et hul i grænsefladen til det forsikrede område, hvor hullet overstiger 0,1 m2, og begge sider er mere end 12 cm.

Svag bygningsdel
Svag bygningsdel er en bygningsdel, der ikke effektivt kan modstå, at en større åbning frembringes ved oplukning og/eller gennembrydning ved anvendelse af almindeligt værktøj.

Særligt løsøre
Særligt løsøre er defineret af forsikringsselskaberne som elektronisk udstyr herunder edb-udstyr, tv-, radio- og videoudstyr, foto- og filmudstyr samt musikinstrumenter.

Tyvetækkelige varer

Tyvetækkelige varer er varer, der på grund af deres værdi, størrelse og omsættelighed er mere interessante for indbrudstyve end andre varer.

Verificeret AIA-anlæg

Hvis AIA-anlægget er installeret, så det kan afgive verificerede alarmsignaler til kontrolcentralen, angives den valgte type verifikation. Verifikation af et alarmsignal foretages, når et indbrud eller forsøg på indbrud detekteres af mindst to af hinanden uafhængige detektorer.

 

VIP Fagsektion

ALFA Netværk
Aflytning og spionage
Anti-terror
Aut. virksomheder
Brand
Downloads
Efterforskning
Efterlysning
IT-sikkerhed
Låse, gitter & skalsikring
Nattelivet
Ordforklaring
Råd og vejledning
Satellitovervågning
Visitation/VIP sikkerhed
VIP Medlemskab
Læs mere om DSM ...