VIP Medlemmer Login


Log på
 
Overenskomster - Januar 2009

Vagtkontakt er blevet gjort opmærksom på at der findes to overenskomster hos VSL. Den ene kaldes standardoverenskomst og den anden kaldes brancheoverenskomst for vagtselskaber. De fleste vagtselskaber har nok brancheoverenskomsten for vagtselskaber.

I følge de oplysninger Vagtkontakt har modtaget fra et noget uforstående vagtselskab, skulle der være en forskel på næsten 10 % i lønen. Det vil sige at et vagtselskab med standardoverenskomst har ca. 10 % mindre lønudgifter og kan derfor sælge sin ydelse det billigere end et vagtselskab på brancheoverenskomsten for vagtselskaber.

Af forskelle på de to overenskomster kan bl. a. nævnes:

25% i overarbejdsbetaling de første 3 timer, derefter 50% - kontra 50% for alle overarbejdstimer.
150 timers månednorm - kontra 140.66 timers månedsnorm.
Månedsnorm må afvige med 10 timer - kontra 14 til pr. kvartal.
Branchentillæg på 1,95 pr. time - kontra 3,30 pr. time
Søn- og helligdagsbetaling på 20 kr. pr. time - kontra 41,61 pr. time.

Nu er en overenskomst jo ikke helt nem at forstå, så derfor har Vagtkontakt også skrevet til VSL.

Vi bringer selvfølgelig svaret fra VSL. Deres svar var: "Jeg bekræfter hermed modtagelsen af din mail, og vil tage den op på næste ledelsesmøde."

kilde: Vagtkontakt.dk

 

VIP Fagsektion

ALFA Netværk
Aflytning og spionage
Anti-terror
Aut. virksomheder
Brand
Downloads
Efterforskning
Efterlysning
IT-sikkerhed
Låse, gitter & skalsikring
Nattelivet
Ordforklaring
Råd og vejledning
Satellitovervågning
Visitation/VIP sikkerhed
VIP Medlemskab
Læs mere om DSM ...