VIP Medlemmer Login


Log på
 
Sikring af havne

Terrorangrebet den 11. september 2001 på World Trade Center i New York, USA førte til, at den Internationale Maritime Organisation, IMO den 20. november 2001 vedtog at gennemføre en højtprioriteret analyse af behovet for at forebygge terrorhandlinger m.v. mod skibe og havne og i givet fald gennemføre sådanne ændringer.Den 12. december 2002 vedtog en diplomatisk konference ændringer til SOLAS konventionen (Safety Of Life At Sea) og et sæt nye regler, ISPS reglerne (International Ship & Port Facility Security Code).

item-45.jpg I medfør af disse regler har både Danmark og EU udarbejdet bekendtgørelser og forordninger vedr. sikringsforhold i skibe og på havne. Disse regler varetages af:
- Transportministeriet vedrørende havne.
- Økonomi- og Erhvervsministeriet vedrørende skibe.
- Justitsministeriet og Forsvarsministeriet vedrørende opgaver i relation til trussels- og sårbarhedsvurdering og -håndtering.

Kystdirektoratet administrerer på Transportministeriets vegne reglerne for havne og
Søfartsstyrelsen administrerer på Økonomi- og Erhvervsministeriet vegne reglerne for skibe. I praksis er myndighederne tæt koordinerede.

Regelværket har ført til at alle skibe større end 500 BT under Dansk flag samt ca. 300 Danske havnefaciliteter i dag opererer sikringsorganisationer og sikringssystemer. På landsplan er der udnævnt cirka 70 Port Security Officers (PSO) som indestår for havnesikringen og cirka 40 Ship Security Officers (SSO), som indestår for de Danske skibes sikring.
Sikringsorganisationerne og deres sikringssystemer er udarbejdet på baggrund af sårbarhedsvurderinger. Sårbarhedsvurderingerne er udarbejdet af Recognised Security Organisations (RSO) eller det Danske politi.

På baggrund af sårbarhedsvurderingerne er der udarbejdet sikringsplaner for skibe og havnefaciliteter.

Sikringsplanerne definerer skibenes og faciliteternes sikringsforanstaltninger på 3 sikringsniveauer:

o Sikringsniveau 1 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, minimale beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes til enhver tid (normalsituationen).

o Sikringsniveau 2 er det niveau, hvor hensigtsmæssige, supplerende beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes i en periode på grund af forhøjet risiko for en sikringsrelateret hændelse.

o Sikringsniveau 3 er det niveau, hvor yderligere, specifikke beskyttelses-/sikringstiltag skal opretholdes i en begrænset periode, når en sikringsrelateret hændelse er sandsynlig eller overhængende, selvom det måske ikke er muligt at udpege det specifikke mål.

Sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner skal godkendes hos Kystdirektoratet eller Søfartsstyrelsen, og er herefter genstand for regelmæssige revisioner og kontrol fra myndighedernes side.

Havnenes og skibenes sikringsansvarlige (PSO, PFSO, CSO & SSO) er ansvarlige for den daglige sikring. Havnene og skibene står i 24 timers kontakt med myndighederne og de sikringsansvarlige vedligeholder deres sikringsystemer ved regelmæssige obligatoriske øvelser.

Kontrol og godkendelse af sikringsorganisationer foretages af Kystdirektoratet og Søfartsstyrelsen med hjælp fra Politiets Efterretningstjeneste.

Kilde: www.maritimsikring.dk

 

VIP Fagsektion

ALFA Netværk
Aflytning og spionage
Anti-terror
Aut. virksomheder
Brand
Downloads
Efterforskning
Efterlysning
IT-sikkerhed
Låse, gitter & skalsikring
Nattelivet
Ordforklaring
Råd og vejledning
Satellitovervågning
Visitation/VIP sikkerhed
VIP Medlemskab
Læs mere om DSM ...